Sök

Nyheter

Detta är TYRI

Publicerad

Bara en knapptryckning och ljuset tänds och lyser upp området du jobbar med. Det ligger så mycket mer bakom arbetsljuset som du just har slagit på, än vad folk faktiskt inser. Hundratals timmar har lagts ner på utvecklingen och konstruktionen av arbetsbelysningen som är installerad på din maskin.

TYRI, en ledare inom arbetsbelysning, använder sig av den avancerade designprogramvaran SolidWorks, som tillhandahålls av företaget SolidEngineer AB, för att minimera tiden från den ursprungliga designidén till slutprodukten. Programvaruportföljen omfattar alla delar av konstruktionsfaserna, inklusive termisk hantering, formsprutning, mekanisk design och simulering. SolidWorks PDM-system ökar samarbetet mellan TYRIs globala utvecklingsgrupper i Sverige och USA, vilket minskar tiden för att få fram nya innovativa ljuslösningar till marknaden.

Detta är TYRI – en kort video som beskriver kortfattat hur TYRI använder SolidWorks för att optimera hela designprocessen, från det ursprungliga idékonceptet till tillverkningen och leveransen till kunden.

Nästa gång du slår på belysningen på din maskin, skänk en tanke på allt arbete som har lagts ner för att du ska få rätt mängd kvalitetsljus på rätt ställe.

Kommentera