Sök

Miljövänliga & återvinningsbara

TYRI är engagerade i miljövänlig utveckling genom vår forsknings-, utvecklings- och tillverkningsprocess i alla våra anläggningar i världen. TYRI använder sig av kvalitetsmaterial. Vi ser till att våra belysningar går lätt att demontera och att delar som går att återanvända märks som återvinningsbara. Det gör att värdefulla resurser kan återvinnas i andra industrisektorer. Allt vårt elektronikavfall mals ned, och de återvinningsbara metallerna utvinns och används för andra ändamål. De delar som inte går att återanvända bränns och energin som återvinns används för att värma upp byggnader. Tack vare vårt globala engagemang har vi certifierats enligt ISO 14001, och vi följer RoHS-direktivet.

ISO 14001 Policy
TYRI Sweden AB har ett tydligt miljöengagemang och vår vision är att ligga i framkant för vår bransch gällande miljöfrågor. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan samt de negativa miljöeffekter som vår bransch ger upphov till. Vi följer gällande lagar och krav som berör företaget och branschen samt håller oss välinformerade och uppdaterade på förändringar. Vi driver även våra miljövärderingar och krav vidare ner till våra leverantörer.

TYRI Sweden AB har identifierat de mest betydande miljöaspekterna och utifrån dem strukturerat upp miljömål samt handlingsplan för att säkerställa att vi ständigt förbättrar vårt miljöarbete. Samtliga anställda är väl införstådda med vårt miljöarbete och arbetar dagligen med dess efterlevnad.

Intelligent Lighting Solutions