TYRI Halogen Lights

TYRI halogen-arbetsbelysning är utformade för att uppfylla kraven inom jordbruks-, konstruktions-, gruv-, skogsbruks-, materialhantering och relaterade sektorer. Idag väljer dock de flesta att uppgradera sin arbetsbelysning till TYRI LED Arbetsbelysning.