LED POSITIONSLJUS

Det är viktigt att ge tydliga signaler till omgivningen om vart fordonet är på väg. Detta för att öka säkerheten både för andra fordons förare samt för personer som rör sig runt maskinen.