TYRI LED VARNINGSLAMPOR

TYRI har tagit fram en serie varningslampor för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Med hjälp av dessa LED varningslampor kan man lysa upp ett varningsområde i anslutning till ett arbetsfordon. Detta är vanligt inom truckar och materialhantering, men även för andra tunga arbetsfordon. Den visuella varningen ökar säkerheten runt en arbetande maskin. Något som med största sannolikhet kommer att bli ännu viktigare framöver med tystare och till och med självkörande maskiner.