TYRI Sweden med personal ordnade 100.000 kr till stöd för Ukraina.

Det är med stor sorg vi på TYRI ser på konflikten i Ukraina och det lidande den skapar. Vi gjorde i slutet av veckan ett upprop till vår personal om att frivilligt skänka pengar till stöd för krigets offer. Idag stängde vi denna insamling och personalen hade då samlat in nära 25.000 kr. TYRI Sweden valde att matcha med lika mycket, så att totalsumman blev 50.000 kr.

Genom att skänka pengarna via UNHCR där Akelius dubblar insatsen – så har detta gett 100.000 kr till krigets offer.